Dlaczego na koncie bankowym pojawiło się obciążenie z oznaczeniem MENNICA BILET ZDMIKP BYDGOSZCZ a kwota obciążenia odpowiada wartości wszystkich wykonanych w danym dniu transakcji w kasownikach OPS?

Każdego dnia przy pierwszym zakupie biletu w kasowniku, urządzenie wysyła do banku polecenie zablokowania na koncie kwoty odpowiadającej wartości wykonanej transakcji. Równocześnie informacja o kwocie transakcji trafia do systemu centralnego OPS. Każdy kolejny kupiony bilet wykonany bankową kartą płatniczą w kasowniku jest dodawany w systemie centralnym OPS do poprzedniej transakcji. Na koniec dnia kwoty wszystkich zakupionych biletów w przeciągu dnia są sumowane przez system centralny OPS i wysłane jest jedno obciążenie do banku na łączną kwotę zakupionych biletów.