W celu odblokowania karty płatniczej w systemie biletowym należy udać się do centrum obsługi klienta w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji na ul.Toruńskiej 174a, gdzie operator może sprawdzić kwotę zadłużenia i wykonać operację usunięcia tokena karty z listy kart zastrzeżonych, po wcześniejszym uregulowaniu zadłużenia przez pasażera.

System OPS zlicza opłaty za wszystkie zakupy biletów bankową zbliżeniową kartą płatniczą wykonane w przeciągu jednej doby i pod koniec dnia wysyła do banku polecenie obciążenia konta. W przypadku, gdy system informatyczny banku odmówi pobrania środków z uwagi np. na brak środków lub inne aspekty techniczne, dane karty płatniczej w postaci zaszyfrowanej (token) trafiają na listę kart zastrzeżonych w systemie OPS. System OPS będzie próbować w ciągu najbliższych 30 dni od transakcji kilkukrotnie pobrać środki. W przypadku kart VISA, regulacje tej organizacji płatniczej dedykowane do systemów poboru opłat w transporcie publicznym umożliwiają pobranie środków z konta, lecz wymuszają z powodów technicznych dalsze zablokowanie karty w systemie biletowym. Karta zostanie zdjęta z listy kart zastrzeżonych wówczas, gdy system informatyczny banku zwróci do systemu biletowego informację o akceptacji transakcji.

Aby sprawdzić historię zakupów biletów w kasownikach OPS należy udać się do centrum obsługi klienta w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji na ul.Toruńskiej 174a, gdzie pracownik ma możliwość wygenerowania unikalnego identyfikatora karty (token) w systemie i sprawdzić na tej podstawie historię zakupów biletów.

System poboru opłat OPS działa na zasadzie odroczonej autoryzacji oraz dziennej agregacji, co oznacza że system zlicza opłaty wszystkie zakupy biletów dla karty wykonane w przeciągu jednej doby. Po godzinie 12 w nocy dla każdej karty, system OPS sumuje wszystkie wniesione opłaty za bilety i wysyła do banku polecenie obciążenia konta na łączną kwotę.

Każdego dnia przy pierwszym zakupie biletu w kasowniku, urządzenie wysyła do banku polecenie zablokowania na koncie kwoty odpowiadającej wartości wykonanej transakcji. Równocześnie informacja o kwocie transakcji trafia do systemu centralnego OPS. Każdy kolejny kupiony bilet wykonany bankową kartą płatniczą w kasowniku jest dodawany w systemie centralnym OPS do poprzedniej transakcji. Na koniec dnia kwoty wszystkich zakupionych biletów w przeciągu dnia są sumowane przez system centralny OPS i wysłane jest jedno obciążenie do banku na łączna kwotę zakupionych biletów.

Einzel- und Kurzzeitkarten - HIER

Langzeitkarten - HIER

 

Die Stadtkarte Bydgoszcz ist eine Karte, mithilfe deren die Einwohner von Bydgoszcz verschiedene städtische Dienstleistungen nutzen können. Ab September 2010 werden auf der Karte die Zeit-Tickets des öffentlichen Verkehrs Bydgoszcz kodiert.

Die Stadtkarte Bydgoszcz hat die Form einer traditionellen Bankkarte. Auf der Frontseite der Karte ist Platz für ein Foto, den Vor- und Nachnamen des Benutzers sowie die ID-Nummer der Karte. In der Karte befindet sich ein elektronisches Memory System, in dem die Daten des Kartenbenutzers sowie (ab September) die elektronischen Fahrtickets für den öffentlichen Verkehr gespeichert werden

Die Stadtkarte Bydgoszcz ist eine kontaktlose Karte. Um sie nutzen zu können (Ticketkauf, Überprüfung der Gültigkeit des Tickets), reicht es, diese vor ein entsprechendes Lesegerät zu halten (Fahrkartenautomat, Terminal an der Tickets-Verkaufsstelle).

Das System in dessen Rahmen die Stadtkarte Bydgoszcz funktioniert, ermöglicht deren Weiterentwicklung und Nutzung als Träger für verschiedene Dienstleistungen. Künftig wird die Karte ein Zutritt zu verschiedenen Institutionen (privaten und öffentlichen) ermöglichen. Es wird auch möglich sein mit der Karte für unter anderem den Eintritt zu Sport-, Kultur- und Unterhaltungsveranstaltungen, die von der Stadt angeboten werden, bezahlen.

Die Bydgoszcz City Card wird kostenlos ausgestellt (dies gilt nur für die erste Karte). Um die Bydgoszcz City Card zu erhalten, müssen Sie eine Karte beantragen. Bewerbungen können persönlich in einem Customer Service Center oder über die Website eingereicht werden: www.bydgoskakartamiejska.com.pl

Nach Einreichung des Antrags kann die Karte je nach Anwendungsort persönlich im Customer Service Center abgeholt werden.

BEACHTUNG! Bei einer online eingereichten Bewerbung kann die Karte nur im Customer Service Center abgeholt werden. Die Bydgoszcz City Card als Beförderer von Fahrscheinen für den öffentlichen Nahverkehr kann als persönliche oder Inhaberkarte ausgestellt werden.

Wenn Sie eine benannte Karte beantragen, legen Sie ein aktuelles Foto mit einer Größe von min. 2,5 x 3 cm (z. B. aktuelles Foto für Schul- / Studentenausweis, Reisepass oder Personalausweis). Das Bild zur Personalisierung der Karte kann auch kostenlos in einem Kundendienstcenter erstellt werden.

Um die Bydgoszcz City Card als Ticket für die öffentlichen Verkehrsmittel nutzen zu können, muss ein elektronisches Ticket darauf codiert sein. Tickets können in Ticketautomaten, Ticketvalidatoren, Verkaufsstellen und Kundendienstzentren codiert werden.

Die Karte, auf der das Ticket kodiert ist, sollte bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel mitgenommen und bei Bedarf zur Einsicht vorgelegt werden. Die Karten müssen am Eingang des Fahrzeugs nicht "benutzt" werden.

BEACHTUNG ! Nur die Person, deren Daten darauf gespeichert sind, kann die persönliche Karte verwenden. Eine Karte ohne gültiges, verschlüsseltes Ticket berechtigt nicht zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Im Falle der Verwendung einer persönlichen Karte mit einem ermäßigten Ticket ist der Passagier verpflichtet, ein gültiges Dokument vorzulegen, das die Berechtigung / den Rabatt während der Inspektion bestätigt.

Auf der Bydgoszcz City Card sind nur Langzeitkarten (14, 30, 90 Tage, Monats- und Semestertickets) kodiert.

Einzel- und Kurzzeittickets sind in Papierform an Ticketautomaten und in gekennzeichneten Verkaufsstellen erhältlich. Darüber hinaus sind Einzel- und Kurzzeittickets in elektronischer Form verfügbar, wenn sie in der mobilen Anwendung SkyCash gekauft werden.

Aktuelle Liste der Preise und Arten von Tickets - HIER klicken