Aplikację, po wpisaniu w wyszukiwarkę pełnej nazwy (Mint Mobile Bydgoszcz), można bezpłatnie pobrać na swój smartfon w sklepach Google Play (system Android) i App Store (system iOS). Po uruchomieniu aplikacji na smartfonie niezbędna jest rejestracja konta użytkownika na poziomie profilu podstawowego. Następnie zostaniemy poproszeni o ustawienie hasła do aplikacji i kodu PIN. Ten ostatni będzie nam służył do potwierdzania zakupu biletów. Rejestracja zostanie sfinalizowana po wpisaniu specjalnego kodu weryfikacyjnego, który otrzymamy na telefon w treści wiadomości SMS.

Dzięki zainstalowaniu aplikacji mobilnej Mint Mobile Bydgoszcz nie musisz pamiętać o noszeniu ze sobą dotychczasowych identyfikatorów biletów okresowych (BKM, ELS, Karta Płatnicza). Wszystkie nabyte bilety okresowe w systemie BKM (np. w automatach biletowych, punktach sprzedaży czy portalu internetowym BKM) będą widoczne w aplikacji mobilnej. Kontrola dotychczasowych biletów możliwa jest bezpośrednio w aplikacji. Ponadto aplikacja umożliwia zakup nowych biletów okresowych.

Tak, po to powstała aplikacja. Dzięki aplikacji Mint Mobile Bydgoszcz, wszystkie identyfikatory biletowe możesz mieć zawsze przy sobie - w telefonie.

Rejestracja konta użytkownika w aplikacji Mint Mobile Bydgoszcz jest realizowana w dwóch etapach tzw. profil podstawowy i profil rozszerzony aplikacji.

  1. Na poziomie profilu podstawowego użytkownik ma możliwość zakupu biletów jednorazowych i czasowych. W  celu założenia konta z profilem podstawowym konieczne będzie podanie takich danych, jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
  2. Na poziomie profilu rozszerzonego użytkownik ma możliwość zakupu biletów jednorazowych, czasowych, jak również okresowych imiennych, które zostaną powiązane z jednym z identyfikatorów dostępnych w aplikacji tj. Bydgoską Kartą Miejską, Elektroniczną Legitymacją Studencką lub Zbliżeniową Kartą Płatniczą. Użytkownik może również nie dodawać do aplikacji żadnego z ww. identyfikatorów i nabywać bilety powiązane z numerem telefonu. W  celu założenia konta z profilem rozszerzonym konieczna jest autentykacja osobowa pasażera z poziomu operatora Centrum Obsługi Klienta. W tym celu użytkownik będzie zobowiązany do podania takich danych, jak:
  • aktualne zdjęcie twarzy użytkownika;
  • numer PESEL użytkownika;
  • zdjęcie awersu i rewersu dokumentu tożsamości ujawniające zdjęcie użytkownika oraz imię, nazwisko i numer PESEL, przy czym reszta danych z dokumentu tożsamości powinna być utajniona przez użytkownika np. przez ich zakrycie.

Po utworzeniu profilu podstawowego w aplikacji, użytkownik może nabywać bilety jednorazowe oraz czasowe. Po przejściu przez proces uwierzytelnienia użytkownika i uzyskania profilu rozszerzonego, pasażer może nabywać bilety jednorazowe, czasowe jak również okresowe imienne.

Domyślnie aplikacja pokazuje zakładkę „POLECANE”. Po prawej stronie okna głównego aplikacji dostępna jest zakładka „PEŁNA OFERTA”. Zarządzanie zawartością obydwu zakładek odbywa się poprzez „przesunięcie” biletu w prawo – zostanie dodany lub usunięty z „POLECANYCH”.

Aby kupić bilet, należy przejść do zakładki „PEŁNA OFERTA” w aplikacji, wybrać bilet z rozwijanej listy. Należy kliknąć w symbol koszyka przy cenie biletu po prawej stronie lub przesunąć bilet w lewo. Nastąpi przekierowanie do dalszego etapu zakupu. W kolejnym kroku należy wypełnić wszystkie pola wymagane w aplikacji dla zakupu biletu (np. numer taborowy, numer linii) oraz określić czy zakup jest realizowany przy pomocy elektronicznej portmonetki czy też płatności elektronicznych oferowanych przez agenta rozliczeniowego (Dotpay), a następnie wybrać przycisk „Kup”. Na etapie płatności należy postępować zgodnie ze wskazówkami przekazanymi przez agenta rozliczeniowego.

Kupując bilet(ty) jednorazowy/e oprócz ilości należy podać numer boczny pojazdu oraz numer linii. Jest to niezbędne dla procesu kontroli. Bilet jednorazowy ważny jest jedynie w pojeździe w którym został kupiony – do końca kursu. Dla biletów czasowych,  jednodniowych oraz  jedno- i pięciodobowych podaje się tylko ilość biletów. Zakup biletów okresowych imiennych wymaga wyboru dokumentu tożsamości, którym użytkownik wylegitymuje się podczas kontroli oraz identyfikatora, który użytkownik okaże do kontroli.

Zakup biletów w aplikacji Mint Mobile Bydgoszcz jest realizowany w certyfikowanym, bezpiecznym środowisku agenta rozliczeniowego (Dotpay). Alternatywnie bilety można opłacić z wykorzystaniem  środków z elektronicznej portmonetki

W menu bocznym dostępnym z poziomu okna głównego aplikacji wyświetlane jest aktualne saldo środków elektronicznej portmonetki dostępnych do wykorzystania w aplikacji, jak również dostępna jest funkcjonalność doładowania środków w elektronicznej portmonetce. Wpłata środków realizowana jest poprzez bramkę agenta rozliczeniowego (Dotpay) z konta karty płatniczej, transferem bankowym lub BLIKiem.