W celu odblokowania karty płatniczej w systemie biletowym należy udać się do centrum obsługi klienta w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji na ul.Toruńskiej 174a, gdzie operator może sprawdzić kwotę zadłużenia i wykonać operację usunięcia tokena karty z listy kart zastrzeżonych, po wcześniejszym uregulowaniu zadłużenia przez pasażera.

System OPS zlicza opłaty za wszystkie zakupy biletów bankową zbliżeniową kartą płatniczą wykonane w przeciągu jednej doby i pod koniec dnia wysyła do banku polecenie obciążenia konta. W przypadku, gdy system informatyczny banku odmówi pobrania środków z uwagi np. na brak środków lub inne aspekty techniczne, dane karty płatniczej w postaci zaszyfrowanej (token) trafiają na listę kart zastrzeżonych w systemie OPS. System OPS będzie próbować w ciągu najbliższych 30 dni od transakcji kilkukrotnie pobrać środki. W przypadku kart VISA, regulacje tej organizacji płatniczej dedykowane do systemów poboru opłat w transporcie publicznym umożliwiają pobranie środków z konta, lecz wymuszają z powodów technicznych dalsze zablokowanie karty w systemie biletowym. Karta zostanie zdjęta z listy kart zastrzeżonych wówczas, gdy system informatyczny banku zwróci do systemu biletowego informację o akceptacji transakcji.

Aby sprawdzić historię zakupów biletów w kasownikach OPS należy udać się do centrum obsługi klienta w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji na ul.Toruńskiej 174a, gdzie pracownik ma możliwość wygenerowania unikalnego identyfikatora karty (token) w systemie i sprawdzić na tej podstawie historię zakupów biletów.

System poboru opłat OPS działa na zasadzie odroczonej autoryzacji oraz dziennej agregacji, co oznacza że system zlicza opłaty wszystkie zakupy biletów dla karty wykonane w przeciągu jednej doby. Po godzinie 12 w nocy dla każdej karty, system OPS sumuje wszystkie wniesione opłaty za bilety i wysyła do banku polecenie obciążenia konta na łączną kwotę.

Każdego dnia przy pierwszym zakupie biletu w kasowniku, urządzenie wysyła do banku polecenie zablokowania na koncie kwoty odpowiadającej wartości wykonanej transakcji. Równocześnie informacja o kwocie transakcji trafia do systemu centralnego OPS. Każdy kolejny kupiony bilet wykonany bankową kartą płatniczą w kasowniku jest dodawany w systemie centralnym OPS do poprzedniej transakcji. Na koniec dnia kwoty wszystkich zakupionych biletów w przeciągu dnia są sumowane przez system centralny OPS i wysłane jest jedno obciążenie do banku na łączna kwotę zakupionych biletów.

Single fair and short-term tickets - HERE

Long-term tickets - HERE

Bydgoszcz City Card is a card that will enable Bydgoszcz inhabitants to use various municipal services. From September 2010, it will serve as a carrier of Bydgoszcz public transportation tickets.

Bydgoszcz City Card format resembles the traditional ATM card. On the front of the card, there is a space for the user name and photograph, and for the card identification number. Inside the card, there is an electronic memory system, which records the card user data and, from September 2010, the electronic public transportation tickets.

Bydgoszcz City Card is a contactless (touch-free) card, which means that in order to use it (buy a ticket or check the validity of the ticket), it is sufficient to bring it to an appropriate device that will decipher it (a ticket vending machine or a terminal at the ticket sales point).

The system in which Bydgoszcz City Card operates enables its development and its use as a carrier of various services. In the future, the card will enable access to various institutions (private and public). It will be possible to pay with it for entering sports, cultural or entertainment events organized by the city.

The Bydgoszcz City Card is issued free of charge (this applies only to the first card). To receive the Bydgoszcz City Card, you must apply for a card. Applications can be submitted in person at a Customer Service Centre or via the website: www.bydgoskakartamiejska.com.pl

After submitting the application, the card can be picked up in person at the Customer Service Center, depending on the place of application.

ATTENTION! In the case of an application submitted online, the card can be picked up only at the Customer Service Center. The Bydgoszcz City Card as a carrier of public transport tickets can be issued as a personal or bearer card.

In the case of applying for a named card, attach a current photo with dimensions of min. 2.5 x 3 cm (eg current photo for school / student ID card, passport or ID card). The picture for personalizing the card can also be made free of charge in a customer service centre.

In order to use the Bydgoszcz City Card as a public transport ticket, an electronic ticket should be encoded on it. Tickets can be encoded in ticket machines, ticket validators, points of sale and customer service centres.

The card with the ticket encoded on it should be carried with you when using public transport and should be presented for inspection when need be. The cards do not have to be "used" at the entrance to the vehicle.

ATTENTION ! Only the person whose data has been stored on it can use the personal card. A card without a valid ticket encoded thereon does not authorize the use of public transport. In the case of using a personal card with a discounted ticket purchased, the passenger is obliged to present a valid document confirming the entitlement/discount during the inspection.

Only long-term tickets, ie 14-, 30-, 90-day and monthly and semester tickets are encoded on the Bydgoszcz City Card.

Single and short-term tickets are available in paper form at ticket machines and at marked outlets. In addition, single and short-term tickets are available in electronic form when purchased in the SkyCash mobile application.

Current list of prices and types of tickets - click HERE