W celu odblokowania karty płatniczej w systemie biletowym należy udać się do centrum obsługi klienta w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji na ul.Toruńskiej 174a, gdzie operator może sprawdzić kwotę zadłużenia i wykonać operację usunięcia tokena karty z listy kart zastrzeżonych, po wcześniejszym uregulowaniu zadłużenia przez pasażera.

System OPS zlicza opłaty za wszystkie zakupy biletów bankową zbliżeniową kartą płatniczą wykonane w przeciągu jednej doby i pod koniec dnia wysyła do banku polecenie obciążenia konta. W przypadku, gdy system informatyczny banku odmówi pobrania środków z uwagi np. na brak środków lub inne aspekty techniczne, dane karty płatniczej w postaci zaszyfrowanej (token) trafiają na listę kart zastrzeżonych w systemie OPS. System OPS będzie próbować w ciągu najbliższych 30 dni od transakcji kilkukrotnie pobrać środki. W przypadku kart VISA, regulacje tej organizacji płatniczej dedykowane do systemów poboru opłat w transporcie publicznym umożliwiają pobranie środków z konta, lecz wymuszają z powodów technicznych dalsze zablokowanie karty w systemie biletowym. Karta zostanie zdjęta z listy kart zastrzeżonych wówczas, gdy system informatyczny banku zwróci do systemu biletowego informację o akceptacji transakcji.

Aby sprawdzić historię zakupów biletów w kasownikach OPS należy udać się do centrum obsługi klienta w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji na ul.Toruńskiej 174a, gdzie pracownik ma możliwość wygenerowania unikalnego identyfikatora karty (token) w systemie i sprawdzić na tej podstawie historię zakupów biletów.

System poboru opłat OPS działa na zasadzie odroczonej autoryzacji oraz dziennej agregacji, co oznacza że system zlicza opłaty wszystkie zakupy biletów dla karty wykonane w przeciągu jednej doby. Po godzinie 12 w nocy dla każdej karty, system OPS sumuje wszystkie wniesione opłaty za bilety i wysyła do banku polecenie obciążenia konta na łączną kwotę.

Każdego dnia przy pierwszym zakupie biletu w kasowniku, urządzenie wysyła do banku polecenie zablokowania na koncie kwoty odpowiadającej wartości wykonanej transakcji. Równocześnie informacja o kwocie transakcji trafia do systemu centralnego OPS. Każdy kolejny kupiony bilet wykonany bankową kartą płatniczą w kasowniku jest dodawany w systemie centralnym OPS do poprzedniej transakcji. Na koniec dnia kwoty wszystkich zakupionych biletów w przeciągu dnia są sumowane przez system centralny OPS i wysłane jest jedno obciążenie do banku na łączna kwotę zakupionych biletów.

Ceny biletów jednorazowych i czasowych - TUTAJ

Ceny biletów okresowych - TUTAJ

Bydgoska Karta Miejska jest kartą, na której mieszkańcy Bydgoszczy mogą kodować elektroniczne bilety okresowe bydgoskiej komunikacji zbiorowej.

Bydgoska Karta Miejska ma format tradycyjnej karty bankomatowej. Na awersie karty znajduje się miejsce na zdjęcie, imię i nazwisko użytkownika oraz numer identyfikacyjny karty. Wewnątrz karty znajduje się elektroniczny układ pamięciowy, na którym zapisywane są dane użytkownika karty oraz elektroniczne bilety komunikacji.

Bydgoska Karta Miejska jest kartą zbliżeniową (bezstykową) co oznacza, że aby z niej skorzystać (kupić bilet, sprawdzić ważność biletu) wystarczy ją zbliżyć do odpowiedniego urządzenia, które ją odczyta (automat biletowy, terminal w punkcie sprzedaży biletów, tzw. sprawdzarka używana przez kontrolerów biletów).

System w ramach którego działa Bydgoska Karta Miejska pozwala na jej rozwój i wykorzystanie jako nośnika różnych usług. W przyszłości karta pozwoli na dostęp do różnych instytucji (prywatnych i publicznych). Kartą będzie można płacić np. za wejścia na imprezy sportowe, kulturalne i rozrywkowe oferowane przez miasto.

Bydgoska Karta Miejska jest wydawana bezpłatnie (dotyczy to wyłącznie pierwszej karty). Aby otrzymać Bydgoską Kartę Miejską należy złożyć wniosek o wydanie karty. Wnioski można składać osobiście w Centrum Obsługi Klienta (COK) lub za pośrednictwem strony internetowej: www.bydgoskakartamiejska.com.pl

Po złożeniu wniosku, kartę można odebrać osobiście w Centrum Obsługi Klienta, w zależności od miejsca złożenia wniosku.

UWAGA! W przypadku wniosku składanego przez Internet, kartę można odebrać wyłącznie w Centrum Obsługi Klienta. Bydgoska Karta Miejska jako nośnik biletów komunikacji miejskiej może być wydana jako karta imienna lub na okaziciela.

W przypadku składania wniosku o kartę imienną należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach min. 2,5 x 3 cm (np. aktualne zdjęcie do legitymacji szkolnej/studenckiej, paszportu lub dowodu osobistego). Zdjęcie do personalizacji karty można również wykonać nieodpłatnie w COK.

Wypełniony wniosek można złożyć w Centrum Obsługi Klienta (COK) - informacje dotyczące COK - kliknij TUTAJ

Aby skorzystać z Bydgoskiej Karty Miejskiej jako biletu komunikacji miejskiej, należy zakodować na niej bilet elektroniczny. Bilety można kodować w automatach biletowych, kasownikach biletowych, punktach sprzedaży oraz w COK.

Kartę z zakodowanym na niej biletem należy mieć przy sobie w trakcie korzystania z przejazdów komunikacją miejską i okazywać do kontroli służbom odpowiedzialnym za kontrolę biletów. Karty nie trzeba „kasować” przy wejściu do pojazdu.

UWAGA ! Kartą imienną może posługiwać się wyłącznie osoba, której dane zostały na niej zapisane. Karta bez zakodowanego na niej ważnego biletu nie upoważnia do korzystania z przejazdów środkami komunikacji miejskiej. W przypadku posługiwania się kartą imienną z zakupionym biletem ulgowym, pasażer zobowiązany jest do okazania podczas kontroli ważnego dokumentu potwierdzającego uprawnienie.

Na Bydgoskiej Karcie Miejskiej kodowane są wyłącznie bilety okresowe tj. 14-, 30-, 90-dniowe oraz miesięczne i semestralne.

Bilety jednorazowe i czasowe dostępne są w formie papierowej w automatach biletowych oraz w oznaczonych punktach handlowych. Ponadto bilety jednorazowe i czasowe dostępne są w formie elektronicznej podczas zakupu w systemie sprzedaży telefonicznej SkyCash.

Aktualna lista cen i rodzajów biletów - kliknij TUTAJ