Portal BKM umożliwia przypisanie do każdego nośnika lub identyfikatora, które zostały dodane do spersonalizowanego konta w portalu BKM (bankowa zbliżeniowa karta płatnicza, Bydgoska Karta Miejska, elektroniczna legitymacja studencka) tzw. „etykiety karty”. W praktyce, to nazwa konkretnego nośnika, jaką nadaje użytkownik w celu identyfikacji i odróżnienia konkretnej karty od innych.

„Bezpieczny identyfikator zbliżeniowej karty płatniczej”, zarejestrowanej w portalu BKM, jest  kryptogramem powstającym na etapie rejestracji karty w portalu BKM oraz unikalnym oznaczeniem karty. Bilety okresowe zakupione w portalu BKM są przypisane w systemie BKM w powiązaniu z bezpiecznym identyfikatorem karty. Pasażer posługuje się nim na etapie zakupu biletu okresowego, jak również w trakcie postępowania reklamacyjnego czy też zwrotu biletu.

W systemie BKM, jako identyfikator biletu okresowego, może być używana wyłącznie zbliżeniowa karta płatnicza w postaci fizycznej (karta plastikowa). Karty płatnicze dodane do aplikacji bankowej lub też portfeli kartowych na telefonie komórkowym nie mogą być użyte jako identyfikator biletu okresowego.

W systemie BKM użytkownik może zarejestrować i używać jako identyfikator biletu okresowego wyłącznie bankową zbliżeniową kartę płatniczą z logo Visa, Mastercard oraz Maestro.

W portalu BKM istnieje możliwość rejestracji spersonalizowanego konta i przypisania do niego zbliżeniowej karty płatniczej jako identyfikator biletu okresowego. W celu rejestracji konta należy wybrać na górnej belce dostępnej na ekranie głównym portalu BKM opcję „Zaloguj/Załóż konto” a na kolejnym ekranie kliknąć przycisk „Załóż konto”. Następnie należy wybrać typ posiadanej karty poprzez kliknięcie na grafikę karty płatniczej.

Rejestracja karty płatniczej jako identyfikator biletu okresowego składa się z dwóch kroków:

  • Krok 1:

Należy wpisać we właściwym polu pełny numer karty płatniczej oraz, za pomocą rozwijanego kalendarza, datę jej ważności. Powyższe dane są widoczne na awersie karty. Następnie należy kliknąć na przycisk „Zweryfikuj kartę”. W przypadku prawidłowo wypełnionych danych, portal wyświetli komunikat o pozytywnym zweryfikowaniu karty. 


Poza weryfikacją numeru karty płatniczej i daty jej ważności, system weryfikuje również czy wprowadzone przez użytkownika dane nie zostały już wcześniej przypisane do innego konta spersonalizowanego w portalu BKM.

 

  • Krok 2:

W drugim kroku należy podać poprawne dane osobowe użytkownika, który będzie posługiwać się kartą płatniczą jako identyfikatorem biletu okresowego. W tym celu użytkownik musi wypełnić we właściwych polach: imię, nazwisko, numer PESEL (w przypadku obcokrajowców datę urodzenia), adres e-mail oraz hasło. Hasło musi spełniać wymogi polityki haseł zgodnie z w portalu BKM. Następnie użytkownik potwierdza fakt zapoznania się
z oświadczeniami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych
poprzez zaznaczenie pola „Zapoznałem się i akceptuję regulamin serwisu” oraz klika przycisk „Zarejestruj”.

Na kolejnym ekranie portal BKM informuje użytkownika o zakończeniu procesu rejestracji konta powiązanego z kartą płatniczą jako identyfikatorem biletu okresowego. Użytkownik może zalogować się do konta za pomocą loginu (e-mail) i hasła. Karta płatnicza jest dostępna jako identyfikator biletu po wybraniu opcji „Karta BKM/Identyfikator biletu” i  kliknięcia „Twoje karty”.

W celu odblokowania karty płatniczej w systemie biletowym należy udać się do centrum obsługi klienta w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji na ul.Toruńskiej 174a, gdzie operator może sprawdzić kwotę zadłużenia i wykonać operację usunięcia tokena karty z listy kart zastrzeżonych, po wcześniejszym uregulowaniu zadłużenia przez pasażera.

System OPS zlicza opłaty za wszystkie zakupy biletów bankową zbliżeniową kartą płatniczą wykonane w przeciągu jednej doby i pod koniec dnia wysyła do banku polecenie obciążenia konta. W przypadku, gdy system informatyczny banku odmówi pobrania środków z uwagi np. na brak środków lub inne aspekty techniczne, dane karty płatniczej w postaci zaszyfrowanej (token) trafiają na listę kart zastrzeżonych w systemie OPS. System OPS będzie próbować w ciągu najbliższych 30 dni od transakcji kilkukrotnie pobrać środki. W przypadku kart VISA, regulacje tej organizacji płatniczej dedykowane do systemów poboru opłat w transporcie publicznym umożliwiają pobranie środków z konta, lecz wymuszają z powodów technicznych dalsze zablokowanie karty w systemie biletowym. Karta zostanie zdjęta z listy kart zastrzeżonych wówczas, gdy system informatyczny banku zwróci do systemu biletowego informację o akceptacji transakcji.

Aby sprawdzić historię zakupów biletów w kasownikach OPS należy udać się do centrum obsługi klienta w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji na ul.Toruńskiej 174a, gdzie pracownik ma możliwość wygenerowania unikalnego identyfikatora karty (token) w systemie i sprawdzić na tej podstawie historię zakupów biletów.

System poboru opłat OPS działa na zasadzie odroczonej autoryzacji oraz dziennej agregacji, co oznacza że system zlicza opłaty wszystkie zakupy biletów dla karty wykonane w przeciągu jednej doby. Po godzinie 12 w nocy dla każdej karty, system OPS sumuje wszystkie wniesione opłaty za bilety i wysyła do banku polecenie obciążenia konta na łączną kwotę.

Każdego dnia przy pierwszym zakupie biletu w kasowniku, urządzenie wysyła do banku polecenie zablokowania na koncie kwoty odpowiadającej wartości wykonanej transakcji. Równocześnie informacja o kwocie transakcji trafia do systemu centralnego OPS. Każdy kolejny kupiony bilet wykonany bankową kartą płatniczą w kasowniku jest dodawany w systemie centralnym OPS do poprzedniej transakcji. Na koniec dnia kwoty wszystkich zakupionych biletów w przeciągu dnia są sumowane przez system centralny OPS i wysłane jest jedno obciążenie do banku na łączną kwotę zakupionych biletów.