Okazanie kontrolerowi bankowej zbliżeniowej karty płatniczej, którą uprzednio dokonany był zakup biletu w kasowniku biletowym jest całkowicie bezpieczne. Kontroler nie ma dostępu do danych na kontrolowanej karcie płatniczej. Karta płatnicza jest wyłącznie identyfikatorem transakcji. Bilet jest zapisywany w systemie centralnym. Dane karty są automatycznie szyfrowane w momencie zbliżenia karty do kasownika biletowego i w formie bezpiecznej (token) są zapisane w systemie centralnym. Kontroler otrzymuje z systemu centralnego wyłącznie informacje dotyczące biletu przypisanego do karty płatniczej.

Kasowniki biletowe sprzedają bilety jednorazowe i czasowe wyłącznie w formie elektronicznej bez wydruku. Bilet przypisany jest do bankowej zbliżeniowej karty płatniczej, którą dokonano zakupu w kasowniku biletowym. 

Aby zakupić bilet w kasowniku biletowym należy wybrać bilet jaki chcemy kupić, następnie nacisnąć przycisk „Kupuję i Płacę” i przyłożyć do czytnika bankową zbliżeniową kartę płatniczą (bez podawania PIN).

Dodatkowo kasowniki biletowe umożliwiają:

  • sprawdzanie ważności biletu okresowego przypisanego w systemie centralnym do karty Bydgoska Karta Miejska,
  • zakodowanie na karcie Bydgoska Karta Miejska biletów zakupionych na stronie www.bydgoskakartamiejska.com.pl.

Informację o dacie ważności zakupionego biletu przypisanego do Bydgoskiej Karty Miejskiej można znaleźć na potwierdzeniach zakupu biletu wydawanych przez sprzedawców lub drukowanych w stacjonarnych automatach biletowych. Ważność biletu można również sprawdzić w każdym pojeździe za pomocą kasownika OPS, ew. u kontrolerów biletowych, w stacjonarnych automatach biletowych, u sprzedawcy w punkcie sprzedaży biletów lub po zalogowaniu się na stronie internetowej www.bydgoskakartamiejska.com.pl

Za pierwszym razem użycia takiej karty w systemie, terminal biletowy dokona jej autoryzacji. Jednakże w przypadku, gdy system nie będzie w stanie obciążyć konta z powodu braku środków lub zbyt niskiego poziomu limitów, karta zostanie wpisana na listę kart zablokowanych w systemie OPS. Każdorazowa następna próba użycia w systemie OPS karty wpisanej na listę kart zablokowanych będzie skutkowała odmową i brakiem autoryzacji. W momencie zbliżenia karty płatniczej do Kasownika Biletowego na ekranie wyświetli się stosowna informacja.

W takiej sytuacji pasażer powinien:

  1. Jak najszybciej uzupełnić środki na koncie bankowym powiązanym ze zbliżeniową karta płatniczą. System biletowy automatycznie ponowi zapytanie do banku wydawcy karty płatniczej o dostępność środków odpowiednio po 7-mej, 14-stej i 21-wszej dobie od momentu zrealizowania transakcji w Kasowniku Biletowym, dla której wystąpiła odmowa z uwagi na brak środków. W momencie skutecznego ściągnięcia zaległych środków, system biletowy automatycznie usunie kartę płatniczą z listy kart zastrzeżonych i pasażer będzie mieć możliwość realizacji kolejnych transakcji.
  2. Alternatywnie pasażer może się udać do jednego z 2 Biur Obsługi Klienta, zweryfikować jaki jest obecny stan zaległości w systemie biletowym z tytułu nieuregulowanych transakcji oraz opłacić transakcje. Operator BOK po uregulowaniu zaległości przez klienta dokona ręcznego odblokowania karty w systemie biletowym i pasażer będzie mieć możliwość realizacji kolejnych transakcji.