Jak sprawdzić, w których pojazdach były kupowane bilety z wykorzystaniem karty płatniczej?

Aby sprawdzić historię zakupów biletów w kasownikach OPS należy udać się do centrum obsługi klienta w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji na ul.Toruńskiej 174a, gdzie pracownik ma możliwość wygenerowania unikalnego identyfikatora karty (token) w systemie i sprawdzić na tej podstawie historię zakupów biletów.