Czy system BKM przechowuje dane karty płatniczej?

System BKM nie przetwarza numerów kart płatniczych ani innych danych wrażliwych. Karta płatnicza jest identyfikowana w systemie BKM wyłącznie za pomocą bezpiecznego identyfikatora karty. Dane karty płatniczej (pełny numer i data ważności), wprowadzone na etapie rejestracji karty w portalu BKM, są automatycznie usuwane bezpośrednio po wygenerowaniu bezpiecznego identyfikatora karty, który jest unikalnym oznaczeniem karty płatniczej tylko w systemie BKM.