Gdzie można odblokować kartę płatniczą zastrzeżoną w kasowniku OPS?

W celu odblokowania karty płatniczej w systemie biletowym należy udać się do centrum obsługi klienta w siedzibie Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji na ul.Toruńskiej 174a, gdzie operator może sprawdzić kwotę zadłużenia i wykonać operację usunięcia tokena karty z listy kart zastrzeżonych, po wcześniejszym uregulowaniu zadłużenia przez pasażera.