W oknie aplikacji Mint Mobile Bydgoszcz widzę tylko dwa możliwe do kupienia bilety, co zrobić?

Domyślnie aplikacja pokazuje zakładkę „POLECANE”. Po prawej stronie okna głównego aplikacji dostępna jest zakładka „PEŁNA OFERTA”. Zarządzanie zawartością obydwu zakładek odbywa się poprzez „przesunięcie” biletu w prawo – zostanie dodany lub usunięty z „POLECANYCH”.