Open Payment System Bydgoszcz - uruchomienie dobowej agregacji opłat

Open Payment System Bydgoszcz - uruchomienie dobowej agregacji opłat

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 23/03 - 31/03 na kasownikach samoobsługowych w ramach Open Payment System Bydgoszcz zostanie wdrożona nowa wersja oprogramowania. Zmiana dotyczy sposobu naliczenia opłaty za bilet na koncie bankowym przypisanym do karty płatniczej.  Transakcje zakupu biletów będą naliczane w modelu dziennej agregacji opłat. Na rachunku bankowym powiązanym z kartą płatniczą wystąpi jedno zbiorcze obciążenie odpowiadające sumie wykonanych podczas dnia zakupów biletów.