Kontrola ważności biletów na przypisanych do kart płatniczych za pomocą kasownika w pojeździe

Kontrola ważności biletów na przypisanych do kart płatniczych za pomocą kasownika w pojeździe

W kasowniku biletowym możliwe jest sprawdzenie biletu okresowego przypisanego do karty płatniczej a kupionego w Portalu WWW. Kliknięcie dostępnego na ekranie głównym przycisku [SPRAWDŹ WAŻNOŚĆ BILETU] uruchamia mechanizm kontroli biletów zakupionych w pojazdowych czytnikach OPS.

Po przyłożeniu karty płatniczej, dla której kupiono bilet okresowy w Portalu WWW rezultatem takiego sprawdzenia będzie informacja o braku ważnego biletu:

Dopiero kolejne klikniecie w przycisk [SPRAWDŹ BILET OKRESOWY KUPIONY W PORTALU WWW]

spowoduje połączenie urządzeń systemu pokładowego OPS z systemem sprzedażowym Portalu,

 

 

 

a następnie, w zależności od informacji uzyskanych tą drogą wyświetli nowy rezultat kontroli: