Czy dla istniejącego w portalu BKM konta można dodać kartę płatniczą jako identyfikator biletu?

W portalu BKM istnieje możliwość rejestracji karty płatniczej do już istniejącego spersonalizowanego konta. W takim przypadku karta płatnicza, dodana do już istniejącego konta, pełni rolę identyfikatora biletu okresowego niezależnie od innych nośników uprzednio dodanych do konta (np. Bydgoska Karta Miejska, elektroniczna legitymacja studencka). W celu rejestracji karty płatniczej do już istniejącego spersonalizowanego konta, użytkownik musi zalogować się do konta za pomocą loginu (e-mail) i hasła a następnie wybrać opcję „Karta BKM/Identyfikator biletu” i kliknąć „Dodaj kartę”. Następnie należy wybrać typ posiadanej karty poprzez kliknięcie na grafikę karty płatniczej.

Rejestracja karty płatniczej jako identyfikator biletu okresowego składa się z dwóch kroków:

  • Krok 1:

Należy wpisać we właściwym polu pełny numer karty płatniczej oraz, za pomocą rozwijanego kalendarza, datę jej ważności. . Powyższe dane są widoczne na awersie karty. Następnie należy kliknąć na przycisk „Zweryfikuj kartę”. W przypadku prawidłowo wypełnionych danych, portal wyświetli komunikat o pozytywnym zweryfikowaniu karty. 


Poza weryfikacją numeru karty płatniczej i daty jej ważności, system weryfikuje również czy wprowadzone przez użytkownika dane nie zostały już wcześniej przypisane do innego konta spersonalizowanego w portalu BKM.

 

  • Krok 2:

W drugim kroku należy podać poprawne dane osobowe użytkownika, który będzie posługiwać się kartą płatniczą jako identyfikatorem biletu okresowego. W tym celu użytkownik musi wypełnić we właściwych polach: imię, nazwisko, numer PESEL (w przypadku obcokrajowców datę urodzenia), oraz określić etykietę karty.  adres e-mail oraz hasło. Hasło musi spełniać wymogi polityki haseł zgodnie z w portalu BKM.  

Po kliknięciu przycisku „Dodaj nową kartę” portal BKM informuje użytkownika o zakończeniu procesu rejestracji karty powiązanej ze spersonalizowanym kontem. Karta płatnicza jest dostępna jako identyfikator biletu po wybraniu opcji „Karta BKM/Identyfikator biletu” i  kliknięcia „Twoje karty”.