Czy dla istniejącego w portalu BKM konta można dodać kartę płatniczą jako identyfikator biletu?

W portalu BKM istnieje możliwość rejestracji karty płatniczej do już istniejącego spersonalizowanego konta. W takim przypadku karta płatnicza, dodana do już istniejącego konta, pełni rolę identyfikatora biletu okresowego niezależnie od innych nośników uprzednio dodanych do konta (np. Bydgoska Karta Miejska, elektroniczna legitymacja studencka). W celu rejestracji karty płatniczej do już istniejącego spersonalizowanego konta, użytkownik musi zalogować się do konta za pomocą loginu (e-mail) i hasła a następnie wybrać opcję „Karta BKM/Identyfikator biletu” i kliknąć „Dodaj kartę”. Następnie należy wybrać typ posiadanej karty poprzez kliknięcie na grafikę karty płatniczej.

Rejestracja karty płatniczej jako identyfikator biletu okresowego składa się z dwóch kroków:

  • Krok 1:

Należy wpisać we właściwym polu pełny numer karty płatniczej oraz, za pomocą rozwijanego kalendarza, datę jej ważności. Powyższe dane są widoczne na awersie karty. Następnie należy kliknąć na przycisk „Zweryfikuj kartę”. W przypadku prawidłowo wypełnionych danych, portal wyświetli komunikat o pozytywnym zweryfikowaniu karty. 


Poza weryfikacją numeru karty płatniczej i daty jej ważności, system weryfikuje również czy wprowadzone przez użytkownika dane nie zostały już wcześniej przypisane do innego konta spersonalizowanego w portalu BKM.

 

  • Krok 2:

W drugim kroku należy podać poprawne dane osobowe użytkownika, który będzie posługiwać się kartą płatniczą jako identyfikatorem biletu okresowego. W tym celu użytkownik musi wypełnić we właściwych polach: imię, nazwisko, numer PESEL (w przypadku obcokrajowców datę urodzenia), oraz określić etykietę karty, adres e-mail oraz hasło. Hasło musi spełniać wymogi polityki haseł zgodnie z w portalu BKM.  

Po kliknięciu przycisku „Dodaj nową kartę” portal BKM informuje użytkownika o zakończeniu procesu rejestracji karty powiązanej ze spersonalizowanym kontem. Karta płatnicza jest dostępna jako identyfikator biletu po wybraniu opcji „Karta BKM/Identyfikator biletu” i  kliknięciu „Twoje karty”.