Czy w kasowniku Open Payment System można sprawdzić czy bilet okresowy powiązany z kartą płatniczą jest ważny?

Bilet okresowy zakupiony w portalu BKM powiązany z identyfikatorem w postaci zbliżeniowej karty płatniczej jest zapisany w systemie centralnym BKM. Ważność biletu okresowego można sprawdzić w każdym kasowniku Open Payment System, który znajduje się w pojeździe komunikacji miejskiej. Pasażer wybiera na urządzeniu opcję „sprawdź ważność biletu” i przykłada kartę płatniczą. Kasownik odczytuje dane z karty i generuje numer token, a następnie nawiązują połączenie on-line z systemem centralnym BKM w celu pobrania informacji o bilecie. Szczegóły biletu powiązanego z kartą płatniczą są prezentowane na ekranie kasownika. Kasowniki wyświetlają wyłącznie bilety okresowe ważne lub bilety, których okres ważności rozpocznie się w przyszłości.