Jak wygląda kontrola biletu w przypadku posiadania biletu okresowego przypisanego do karty płatniczej?

Bilet okresowy zakupiony w portalu BKM powiązany z identyfikatorem w postaci zbliżeniowej karty płatniczej jest zapisany w systemie centralnym BKM. Ważność biletu można sprawdzić  podczas kontroli w czytniku kontrolerskim. Pasażer przykłada kartę płatniczą do czytnika, który generuje numer token, a następnie nawiązują połączenie on-line z systemem centralnym BKM w celu pobrania informacji o bilecie. Szczegóły biletu powiązanego z kartą płatniczą są prezentowane na ekranie czytnika kontrolerskiego. Czytniki kontrolerskie wyświetlają wyłącznie bilety okresowe ważne lub bilety, których okres ważności rozpocznie się w przyszłości. Urządzenia w celu weryfikacji ważności biletu muszą połączyć się on-line z systemem centralnym BKM i pobrać informacje o bilecie.