Czy w portalu BKM można zweryfikować historię zakupu biletów powiązanych z kartą płatniczą?

W systemie biletowym BKM istnieje możliwość użycia zbliżeniowej karty płatniczej jako identyfikatora dla następujących biletów: jednorazowych i czasowych zakupionych w kasownikach OPS oraz okresowych zakupionych w portalu BKM. Wszystkie typy biletów powiązanych ze zbliżeniową kartą płatniczą są zapisane w systemie centralnym BKM. W portalu BKM istnieje możliwość weryfikacji historii wszystkich nabytych przez pasażera biletów powiązanych ze zbliżeniową kartą płatniczą.
W tym celu użytkownik musi posiadać konto w portalu BKM. Historia zakupionych biletów jest dostępna po zalogowaniu się i wybraniu opcji „Karta BKM/Identyfikator biletu” i  kliknięcia „Historia karty”.