Co to jest profil podstawowy i profil rozszerzony w aplikacji Mint Mobile Bydgoszcz?

Rejestracja konta użytkownika w aplikacji Mint Mobile Bydgoszcz jest realizowana w dwóch etapach tzw. profil podstawowy i profil rozszerzony aplikacji.

  1. Na poziomie profilu podstawowego użytkownik ma możliwość zakupu biletów jednorazowych i czasowych. W  celu założenia konta z profilem podstawowym konieczne będzie podanie takich danych, jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail.
  2. Na poziomie profilu rozszerzonego użytkownik ma możliwość zakupu biletów jednorazowych, czasowych, jak również okresowych imiennych, które zostaną powiązane z jednym z identyfikatorów dostępnych w aplikacji tj. Bydgoską Kartą Miejską, Elektroniczną Legitymacją Studencką lub Zbliżeniową Kartą Płatniczą. Użytkownik może również nie dodawać do aplikacji żadnego z ww. identyfikatorów i nabywać bilety powiązane z numerem telefonu. W  celu założenia konta z profilem rozszerzonym konieczna jest autentykacja osobowa pasażera z poziomu operatora Centrum Obsługi Klienta. W tym celu użytkownik będzie zobowiązany do podania takich danych, jak:
  • aktualne zdjęcie twarzy użytkownika;
  • numer PESEL użytkownika;
  • zdjęcie awersu i rewersu dokumentu tożsamości ujawniające zdjęcie użytkownika oraz imię, nazwisko i numer PESEL, przy czym reszta danych z dokumentu tożsamości powinna być utajniona przez użytkownika np. przez ich zakrycie.