Co zyskam po zainstalowaniu aplikacji Mint Mobile Bydgoszcz?

Dzięki zainstalowaniu aplikacji mobilnej Mint Mobile Bydgoszcz nie musisz pamiętać o noszeniu ze sobą dotychczasowych identyfikatorów biletów okresowych (BKM, ELS, Karta Płatnicza). Wszystkie nabyte bilety okresowe w systemie BKM (np. w automatach biletowych, punktach sprzedaży czy portalu internetowym BKM) będą widoczne w aplikacji mobilnej. Kontrola dotychczasowych biletów możliwa jest bezpośrednio w aplikacji. Ponadto aplikacja umożliwia zakup nowych biletów okresowych.