Nowości w systemie biletowym Bydgoska Karta Miejska

Nowości w systemie biletowym Bydgoska Karta Miejska

Nowe urządzenia we wszystkich pojazdach komunikacji miejskiej w Bydgoszczy przeznaczone do sprzedaży biletów w ramach Open Payment System (OPS). Bilety te sprzedawane  są w formie elektronicznej (bez tradycyjnego wydruku)  i można je opłacić wyłącznie bankową kartą płatniczą z funkcją zbliżeniową Visa PayWave lub Mastercard Paypass. Bilety w ramach OPS są zapisywane w centralnym systemie biletowym BKM a nie na zbliżeniowej karcie płatniczej. Zbliżeniowa karta płatnicza w OPS służy wyłącznie jako identyfikator transakcji. W nowych urządzeniach można dodatkowo sprawdzić ważność biletu na BKM oraz zakodować na niej bilet kupiony w sklepie WWW.

13 nowoczesnych stacjonarnych automatów biletowych – urządzenia do sprzedaży tradycyjnych biletów papierowych (jednorazowych i czasowych) oraz do doładowania kart BKM. Możliwe formy wnoszenia opłat – tak jak dotychczas akceptowane są płatności gotówką i stykowymi kartami płatniczymi a ponadto wprowadzono nowe formy płatności tj. za pomocą zbliżeniowych kart płatniczych oraz aplikacji Android Pay, Google Pay, Apple Pay.

Odświeżenie portalu internetowego – strona www.bydgoskakartamiejska.com.pl zawierająca pełen zakres dotychczasowych funkcjonalności, w nowoczesnej oprawie graficznej oraz dostosowana do współczesnych standardów webowych.